ขนมเปี่ยะหอม

หมู่บ้านเขานางงามตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพหลักของชาวบ้านคือ การทำเกษตรกรรมตามฤดูกาลเพาะปลูก เช่น การปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดหลังจากสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงทำให้ชาวบ้านว่างเว้น และพักผ่อนอยู่บ้านเรือนของตน

ด้วยเหตุนี้เองเมื่อ ปี พ.ศ.2545 นางภาวิณี จริยสุธรรมกุล ซึ่งขณะนั้นเป็นบุตรสาวของผู้ใหญ่สำเภา อุปโภชน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 หมู่บ้านเขานางงาม ขณะนั้นได้ช่วยเหลืองานผู้ใหญ่บ้านอยู่เนืองๆได้เล็งเห็นถึงปัญหาจุดนี้ จึงเห็นว่าควรมีการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อผลิตสินค้าตามความรู้ความ สามารถและภูมิปัญญาของคนในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ รวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จำนวน 12 คน ระดมทุนคนละ 500 บาท ได้เงินทุนขั้นต้น 6,000บาท

ในต้อนต้นผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำพริกเผา กาละแม ข้าวเหนียวแดง ต่อจากนั้นได้ศึกษาดูงานประชุมเปลี่ยนแปลงพัฒนาแนวคิดมาผลิตขนมเปี๊ยะหอม ไส้เผือก ไส้ถั่วเขียว และไส้ถั่วแดงจนทำให้มีรายได้เพิ่มกับสมาชิกในชุมชน อีกทั้งยังได้พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามทันสมัย คงเอกลักษณ์ของชาวบ้านเขานางงามไว้ และส่งขายตามสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น วัดป่าเลไลย์ และจุดพักรถต่างๆมาจนถึงปัจจุบัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s